AGAMOS OUTSOURCING

Jednu z divizí služeb, kterou společnost Agamos, s.r.o. nabízí široké škále klientů, je dotační outsourcing. Dotačnímu poradenství se systematicky věnujeme od roku 2012. U nás naleznete špičkové dotační odborníky s bohatými zkušenostmi a transparentním přístupem založeným na otevřené komunikaci.

Naše společnost se zaměřuje na outsourcing tzv. „měkkých“ či „tvrdých“ projektu jak pro soukromou sféru, tak také veřejnou. Mezi naše klienty jsou společnosti, spolky a neziskové organizace, sociální podniky, školy a školské zařízení, úřady či nemocnice a sociální služby.

Oblasti podpory

Výzkum, vývoj a inovace

Sociální a zdravotní péče

Zemědělství

Digitalizace

Školství

Vzdělání

Veřejná správa

Naše služby

Efektivně využíváme váš čas a neslibujeme nereálné výsledky. Absolutní transparentnost tvoří základ naší spolupráce, a proto důkladně zkoumáme perspektivy každého projektu. Pokud dojde k zamítnutí vaší žádosti o podporu kvůli formálním nebo obsahovým nedostatkům, není třeba, abyste hradili náklady za naše poskytnuté služby.

01

Vstupní analýza

Na základě vstupní analýzy prostudujeme faktory a potřeby každého klienta s úmyslem identifikovat optimální dotační možnosti. Seznámíme se s vaším podnikáním, směřováním, vizí a investičními plány.

02

Spolupracujeme

Na přípravě vaší žádosti o dotaci spolupracujeme s odborníky z vašeho oboru a využíváme širokou škálu vlastních zkušeností.

03

Projektové řízení

Pomáháme vám s byrokracií spojenou s realizací projektu, dbáme na časový harmonogram projektu a hlídáme dodržování daných termínů projektu.

Realizované projekty

Asistenti pedagoga pro polské školství v ČR

Cílem projektu bylo pomoci 20 nezaměstnaným/neaktivním účastníkům z řad polské národnostní menšiny z Moravskoslezského kraje akreditaci na pozici asistent pedagoga pro polské národnostní školství v ČR a posléze jim pomoci získat zaměstnání na této pozici v některé z institucí polského národnostního školství v ČR.

Nové příležitosti – práce s dětmi

Cílem projektu bylo připravit pro 25 znevýhodněných osob pečující o malé děti (do 15 let) komplexní podporu pro začlenění se do pracovního procesu.

SPONKA – Spojení nezaměstnaných s kvalifikací asistenta 2

Cílem projektu bylo připravit pro 60 osob dlouhodobě nezaměstnaných motivační a poradenské aktivity, dále kurz pro asistenta pedagoga (dále jen AP) a pomoci jim na této pozici nalézt uplatnění. 

SPONKA – Spojení nezaměstnaných s kvalifikací asistenta

Cílem projektu je připravit pro 60 znevýhodněných žen motivační a poradenské aktivity, dále kurz pro asistenta pedagoga (dále jen AP) a pomoci jim na této pozici nalézt uplatnění. 

Rozšíření chráněné dílny Papermax

Cílem předkládaného projektu byla dlouhodobá práce s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením.

Havířovský sociální podnik

Cílem projektu bylo nastartovat k návratu do práce 8 osob-dlouhodobě nezaměstnaných a zaměstnat je v sociálním podniku a tím rozšířit aktivity sociálního podnikání.

Školní klub Horní Moštěnice

Cílem projektu bylo vytvořit zařízení za účelem péče o děti rodičů z cílové skupiny, které navštěvovaly 1. stupeň ZŠ Horní Moštěnice. Cílem bylo zabezpečit rodičům z cílové skupiny péči o děti v období po vyučování a zároveň v době, kdy jsou v zaměstnání, podnikají, hledají si zaměstnání, či jsou jinak aktivní, a tudíž se o děti nemohou v této době postarat.

Vzdělávání pro budoucnost. Mezinárodní projekt, který pomáhá učitelům ZŠ vyučovat s využitím digitálních technologií. Projekt zahrnuje ukázkové hodiny vč. nahrávky, písemné přípravy a dalších podkladů, databázi digitálních nástrojů a databázi lektorů digitálních nástrojů, databázi otevřených vzdělávacích zdrojů. Projekt realizovaný díky podpoře z programu Erasmus+ ve spolupráci s partnery z ČR, Polska a Slovenska.

Asistenti pedagoga pro polské národnostní školství

Rozvojový a rekvalifikační projekt pro osoby z polské národnostní menšiny. Kromě zlepšení pozice účastníků projektu na trhu práce projekt pomohl polským menšinovým školám v ČR k získání kvalifikovaného asistenta pedagoga na 1 rok. Projekt podpořen z OP Zaměstnanost.

Interreg CZ-SK pro střední školy

Projekty KA1 a KA2 pro základní a střední školy

Ukážeme vám ten správný směr.

Máte zájem o dotační outsourcing? Kontaktujte nás.

Zadejte vaše údaje a my Vás budeme kontaktovat.